blog: gemak dient de mens, toch

13 juli 2021

Gemak dient de mens, toch …

Als Corona ons iets heeft duidelijk gemaakt dan is het wel hoe kwetsbaar we zijn ondanks alle kennis en technologie. In het boek ‘elektrisch ecosysteem‘ wordt heel helder en compact uitgelegd hoe alles met alles is verbonden en communiceert. Hoe scholen vissen en zwermen vogels razendsnel afstemmen en hoe ze zonder TomTom feilloos weten hoe en wanneer ze waar naartoe gaan.

Hoe bomen d.m.v. elektrische impulsen met elkaar communiceren op het moment dat ze worden aangevallen door een insect. Hoe virussen en bacteriën kunnen groeien onder invloed van elektrische straling. En dat gebroken botten sneller genezen als zij worden blootgesteld aan dezelfde frequenties als die waarmee een kat spint.

Ook over het menselijk hart komen we steeds meer te weten. Hoe intelligent en krachtig dit centrum van ons lijf is. Zo kun je het elektromagnetisch veld van het hart tot meer dan vier meter buiten het lichaam detecteren. En met dit veld kun je andere velden beïnvloeden. Als  jij oprechte gevoelens als liefde, compassie, waardering of dankbaarheid oproept en voelt, en vervolgens bewust uitstraalt, kan een ander hierop meeliften.

Tegenwoordig willen we alsmaar meer en sneller communiceren. Op iedere plek ter wereld mobiel bereikbaar zijn en kunnen streamen. Vanaf je werk alvast thuis de verwarming aanzetten en sfeer creëren met mooi gekleurd licht. Slaaprobots besturen die je helpen beter te slapen. Zelfrijdende auto’s reageren sneller dan mensen en kunnen daarmee ongelukken voorkomen. Al deze ontwikkelingen vragen een groeiende elektrische infrastructuur. Een infrastructuur die niet meer weg te denken is uit ons huis (wifi), onze omgeving (zendmasten), in de lucht (satellieten) en op de zeebodem (stroomkabels).

Het brengt ons veel maar deze ontwikkelingen hebben ook een keerzijde. Het is in mijn optiek niet de vraag óf we met al onze vooruitgang het natuurlijk ecosysteem schade toebrengen. Het is de vraag in hoeverre we bereid zijn het belang van een noodzakelijk evenwicht te laten meewegen in toekomstige beslissingen. Beslissingen die impact hebben op onze leefwereld en die van toekomstige generaties. Want het lijkt voor de hand liggend dat het toenemend kunstmatig genereren van elektromagnetische frequenties gevolgen heeft voor de natuurlijke verbindingen van het ‘internet der dingen’.

Hartcoherentie gaat over evenwicht. Hoe alle systemen in het menselijk lichaam met elkaar samenwerken en je deze via je adem en je hart kunt beïnvloeden. Op een natuurlijke manier een innerlijke balans creëren waarin o.a. ademhalingsstelsel, zenuwstelsel, immuunsysteem en hormoonstelsel optimaal samenwerken en functioneren. Door hartcoherentie te beoefenen heb je zelf invloed op wat je denkt en hoe je je voelt en kun je bijdragen aan die balans.

Het boek is indrukwekkend en confronterend. Ik ben geen natuurkundige maar mijn boerenverstand kan de grote lijn in het boek wel volgen.

Het geeft stof tot nadenken over de coherentie in het grote systeem der dingen. Want wat voor ons als mensen in het klein geldt, geldt logischerwijs ook voor het grote geheel.

Om de website te optimaliseren, wordt gebruik gemaakt van cookies. Zie cookieverklaring voor meer informatie. Verdergaan betekent accepteren. Cookie verklaring.     ACCEPTEER