klachtenregeling

Klachtenregeling

Coaching is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Mocht het vertrouwen in het beroepsmatig handelen van mij als coach beschadigd zijn, dan is de eerste insteek om er samen uit te komen. Mocht dit om wat voor reden dan ook niet lukken, dan is er de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de NOBCO. Klachtenprocedures worden volgens het klachtenreglement afgehandeld door de Klachtencommissie.

Ik val als therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/
Ik werk als therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/